vị trí đặt bếp

Bếp – đôi và những điều cần phải lưu tâm

48_7

Nếu diện tích hạn chế, bạn có thể tiết kiệm không gian tại các góc pha chế và bồn rửa, nhưng cần phải đảm bảo